21 Tháng Ba, 2024 0 Comments

Giới thiệu về Hệ thống giáo dục tại Đài Loan năm 2024

Các Cấp Độ Học Tập Phong Phú: Hệ thống giáo dục của Đài Loan bao gồm các cấp độ từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến cao đẳng và đại học. Mỗi cấp độ được thiết kế để phát triển và nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng của học viên.
Đọc thêm